Tjänster

Psykoterapi

En kontakt inleds med ett bedömningssamtal där klienten får en möjlighet att tillsammans med terapeuten formulera sitt problem och tydliggöra vad den önskar få ut av kontakten. I den mån det är relevant inhämtas även information om klientens livshistoria och nuvarande livssituation. Bedömningssamtalet rundas av med att terapeuten och klienten tillsammans kommer överens om en problemformulering som känns bra för båda och ett förslag på behandlingsupplägg presenteras av terapeuten.

Psykedelisk integration

En psykedelisk upplevelse kan vara mycket kraftfull och har potential att skapa positiva förändringar men kan också upplevas som obehaglig och, i värsta fall, bli traumatiserande om den sker i en otrygg miljö. Psykedelisk integration kan vara särskilt hjälpsamt för personer som har haft utmanande psykedeliska erfarenheter för att på så sätt bättre förstå sig själva och sin upplevelse. Genom ett nyfiket och icke-dömande utforskande av de svåra erfarenheterna och dess följder kan integrationsterapi hjälpa till med att skapa en helhetsbild av upplevelsen och dess betydelse i personens liv. 

Även vid positiva upplevelser är det vanligt att känna sig vilsen och missförstådd av sin omgivning. Det kan uppstå en känsla av att ha varit med om någonting stort och betydelsefullt utan att kunna göra något av det. I de fallen kan integrationsterapi vara till hjälp för att utvinna lärdomar ur erfarenheterna som kan integreras i ens vardag för att skapa hållbara positiva förändringar över tid. 

Konsultation

Många som hör av sig till oss efterfrågar primärt rådgivning kring psykedeliska substanser, kopplat till psykisk hälsa eller personlig utveckling. Psykedeliska upplevelser kan påverka hälsan, och det finns flera risker som behöver övervägas. Samtidigt respekteras klientens autonomitet och rätt att göra sina egna val gällande sin hälsa. Vårdgivarens uppgift är att bidra med kunskap och stöd för att hjälpa klienten göra så bra val som möjligt. För många räcker det med en eller ett par sessioner för att klienten ska få svar på sina frågor.

Föreläsningar

Både Filip och Johan anlitas regelbundet som föreläsare av olika organisationer som vill lära sig mer om den forskning som sker på terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser. Föreläsningar utformas efter önskemål och kan utgå ifrån ett eller flera olika teman. Ett axplock: Modern forskningsöversikt, psykedelisk psykoterapi, psykedelisk integration, hälsorisker, mikrodosering, etc.

Psykedelisk psykoterapi?

Psykedelisk psykoterapi är inte en godkänd behandling, varken i Sverige eller utomlands. Om forskningen fortsätter visa goda resultat kan  komma att bli godkänd i framtiden, men i dagsläget bedrivs dessa terapier endast inom ramen för forskning. Vi kan inte referera till någon som arbetar med psykedelisk psykoterapi, varken i Sverige eller utomlands.