Johan Eriksson – min väg till att bli psykolog

Johan har arbetat som psykolog inom primärvård och psykiatri sedan 2011. Utöver psykologi har han studerat filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och juridik vid Uppsala universitet. Efter halva juristutbildningen tog han en paus och arbetade som vårdare på Häktet i Uppsala. Under tre år som vårdare på häktet fördjupades Johans nyfikenhet över olikheter i mänskliga öden och frågor väcktes kring vad det är som får oss att göra de saker vi gör. 2006 bestämde han sig för att avbryta sina juridikstudier och istället flytta till Linköping för att studera till psykolog.

Med stor nyfikenhet och öppenhet inför det komplexa i att vara en människa har Johan fördjupat sin grundutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi), med ett särskilt fokus på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt genomgått en treårig vidareutbildning i ISTDP Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). 

Sedan 2012 har Johan även haft ett stort intresse för meditation och har själv lång erfarenhet av att leda mindfulnessgrupper i primärvården.

2016 var Johan med och grundade den ideella föreningen Nätverket för Psykedelisk Vetenskap, där han idag är vice ordförande. I sitt arbete med föreningen har han anordnat föreläsningar, utbildningar och en större internationell konferens med världsledande forskare inom fältet psykedelisk vetenskap.

Johan är en van föreläsare på området och har diskuterat ämnet i flera mediakanaler, poddar och paneldiskussioner.

Johan Eriksson leg. psykolog
Johan Eriksson leg. psykolog

Arbetssätt

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som involverar moment både från kognitiv terapi och från beteendeterapin. Terapiformen handlar till stor del om att lära klienten att bättre förstå samspelet mellan tankar, känslor och beteende. Terapiformen fokuserar på att få till stånd konkreta beteendeförändringar. Behandlingssessionerna är ofta strukturerade och hemuppgifter är en central del av behandlingen.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en terapiform som har sin grund i beteendeterapin. Psykologiska problem ses som en konsekvens av ett oflexibelt förhållningssätt till de grundläggande förutsättningarna som att vara en människa innebär. Fokus för metoden är att lära ut olika former av acceptans- och fokuseringsstrategier för att hjälpa klienter att komma loss från invanda hjulspår och istället börja röra sig i riktning mot de saker som verkligen spelar roll och ger livet mening.

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en affektfokuserad integrativ metod med anknytningsteoretisk och psykodynamisk grund. Metoden tar sin utgångspunkt i att psykologiska problem uppstår när vi undviker eller har svårt för att fullt ut vara i kontakt med våra känslor. Detta kan orsaka ångest eller att vi fastnar i rigida beteenden och ohälsosamma undvikanden. Fokus för behandling blir att hjälpa klienten att bli mer medveten om sina känslor, kroppsliga sensationer, och tankar här och nu, samt de strategier som kan bidra till problem och orsaka symtom.

Ett urval av mediaframträdanden

Öppet Sinne (podcast), november 2019
Närvaropodden (podcast), november 2019

Publikationer

Luoma, J. B., Sabucedo, P., Eriksson, J., Gates, N., & Pilecki, B. C. (2019). Toward a contextual psychedelic-assisted therapy: Perspectives from Acceptance and Commitment Therapy and contextual behavioral science. Journal of Contextual Behavioral Science.