Vad innebär psykologisk integration?

Forskare världen över har återigen börjat intressera sig för psykedeliska substanser (t.ex. LSD, psilocybin) och hur dessa kan användas för att behandla psykiatriska tillstånd som depression och PTSD. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men resultat från små preliminära studier indikerar att dessa behandlingar kan bli en del av framtidens psykiatri. Läs mer här.

I takt med att forskning på området går framåt kan vi även se ett ökat intresse för dessa substanser i samhället i stort. Patienter som ej blivit hjälpta av sedvanliga behandlingar vänder sig till alternativa behandlingsmetoder med psykedelika. Andra söker nyfiket dessa upplevelser med förhoppningar om personlig eller andlig utveckling.

En psykedelisk upplevelse kan ha en kraftfull påverkan på psykologisk utveckling. För att minska riskerna och öka möjligheterna till läkning behöver upplevelsen integreras i personens identitet och förståelse för sig själv. Denna process sker ofta automatiskt, men ibland finns ett behov av stöd. Vårdpersonal har ett ansvar att tillmötesgå detta behov. 

Johan och Filip är legitimerade psykologer som, utöver erfarenhet av konventionell psykoterapi, har fördjupad förståelse av integration av psykedeliska upplevelser. Vi har bred kunskap både om de risker och potentiella terapeutiska effekter som är förknippade med psykedeliska upplevelser. Vi finns i Stockholm och digitalt.

Läs mer om psykedelisk vetenskap i Psykologtidningen.

Psykedeliska substanser är olagliga i Sverige. Vår verksamhet bedrivs inom ramen för svensk lagstiftning. Vi uppmuntrar ingen till att använda dessa substanser och avråder starkt från all form av oansvarigt bruk.